Technikum Mechaniczne nr 17

Lokalizacja

województwo: małopolskie
powiat: Powiat m. Kraków
gmina: M. Kraków
miejscowość: Kraków

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum Mechaniczne nr 17
os. Szkolne 37
31-978 Kraków
Poczta: Kraków
telefon: 0126440689
fax: 0126443843
strona internetowa: www.zespolszkolmechanicznych.edu.pl

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum Mechaniczne nr 17 (Kraków), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 286
Liczba oddziałów: 10
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Miasto na prawach powiatu
województwo: małopolskie
powiat:
gmina: